Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Eva-Signe Falkenberg

Falkenberg-bilde

Kontaktinfo


Annet

Samarbeidsrelasjoner
Samarbeidspartnere: Københavns Universitet innen audiologopædi, interesseorganisasjoner for døve og tunghørte, Kirke-,utdannings- og forskningsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Sosial- og helsedepartemenetet, kompetansesentrene for hørselshemmede

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Emner

Audiopedagogikk

Døve i samfunnet

Døvetolktjeneste

Familieterapi

Klinisk kommunikasjon

Tinnitus

Tunghørtpedagogikk

Prosjekter


Forskningsgrupper

Child Language and Learning (CLL)