Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Johann Rasmus Brandt

Brandt-bilde

Kontaktinfo


Annet

Besøksadresse
Tlf. 22841909 Fax 22841901

Samarbeidsrelasjoner
1. Arkeologiske utgravninger av øst-nekropolen i Hierapolis, Tyrkia, som del av Missione archeologica italiana a Hierapolis in Frigia. 2. Thanatos: Dead Bodies - Live Data. A Study of Funerary Material from the Hellenistic-Roman-Byzantine Town of Hierapolis in Phrygia, Turkey - et samarbeidsprosjekt med Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, finansiert av Norges Forskningsråd for årene 2010-2013.

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

1975 D. Phil. i Klassisk arkeologi (Oxford University). - 1994 Dr. philos. i Klassisk arkeologi (Universitetet i Oslo). - 1975-1983 Vise-bestyrer ved Det norsk institutt i Roma. - 1984-1986 Forskningsstipendiat under Norges Almenvitenskaplige Forskningsråd. - 1996-2002 Professor og bestyrer ved Det norske institutt i Roma. - 2003- Professor i Klassisk arkeologi ved Universitetet i Oslo (IAKH). - 1997-2002 President for "Associazione Internazionale di archeologia classica", Roma. - 1976-1978 Med-leder av de dansk-norske utgravninger av det mellom-republikanske grensefort La Giostra, utenfor Roma. - 1976-1981 Med-leder av de italiensk-nordiske utgravninger av den latinske jernalderbosetning Ficana, utenfor Roma. - 1982-1983 Ekstern konsulent ved det finske Roma-institutts utgravninger av Lacus Iuturnae området på Forum Romanum, Roma. - 1989-1995 Nestleder for de italiensk-amerikanske utgravninger av et sen-republikansk/keisertids domus-anlegg på Palatin-høydens øst-skråning, Roma. - 1997-2001 Leder av forskningsprosjektet "Theatrum Roma. The Christianization of the Imperial Capital", finansiert av Norges Forskningsråd. - 1998-2002 Med-leder av de nordiske utgravninger av en romersk sen-republikansk/keisertids villa i Nemi, utenfor Roma. - 2007- Leder av de norske utgravninger av øst-nekropolen i Hierapolis, begynt etter invitasjon av Missione archeologica italiana a Hierapolis in Frygia. - 2010-2013 Leder av forskningsprosjektet "Thanatos: Dead Bodies - Live Data...", finansiert av Norges Forskningsråd.

Vitenskapsdisipliner

Emner

Klassisk arkeologi

Land

Hellas

Italia

Tyrkia


Prosjekter