Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Knut-Erich Papendorf

Papendorf-bilde

Kontaktinfo


Annet

Bakgrunn

Bakgrunn

Knut-Erich Papendorf er utdannet jurist fra Universitetet i Hamburg. I 1985 tok han doktorgrad i sosiologi ved det samme universitet, med avhandlingen:Absage an die traditionelle Kriminalpolitik. Eine soziologische Einschätzung der Theorie und Praxis des "Norsk forening for kriminalreform" (KROM). Senere publisert under tittelen Gesellschaft ohne Gitter, München 1985.

I 1991 kom han som gjesteforskere til IRS (Institutt for Rettssosiologi). Fra 1992 har han vært ansatt som forsker, lektor, førsteamanuensis (vikar) ved IRS og senere IKRS.

Faglige kompetanseområder

Papendorfs faglige profil har vært knyttet til arbeider som befinner seg i skjæringspunktet mellom kriminologi/rettssosiologi og rettspolitikk/kriminalpolitikk. Hans doktoravhandling var et aksjonsforskningsprosjekt konsentrert om en lov om straffefullbyrdelsen i tysk ungdomsfengsel. Den teoretiske rammen var abolisjonistisk. Han har senere særlig forsket på følgende områder:
 

  • Formidling av juridisk, kriminologisk og rettspolitisk stoff fra den tyske debatten til den nordiske debatten
  • Rettssosiologisk forskning på feltet diskriminering av minoriteter i domstolen og rettshjelp for den samme gruppen
  • Forskning på globaliseringsprosesser i advokatverden med hovedvekt på forretningsadvokater.


Papendorf er for tiden beskjeftiget med et større prosjekt om rettsliggjøring. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Dette forskningsarbeidet har sitt utgangspunkt i Makt- og demokratiutredningens sluttrapport, der det lanseres teser om rettsliggjørings negative følger for demokratiet. Papendorf overprøver maktutredningens teser i forhold til den kommunale fordelingskampen og svake gruppers plassering i en slik utvikling. Rettsteoretisk diskuteres rettsliggjøringen i skjæringspunktet mellom rett og politikk i et demokrati- og systemteoretisk perspektiv (Habermas, Luhmann og Teubner).

Vitenskapsdisipliner

Emner