Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Hans Christian Bugge

Bugge-bilde

Kontaktinfo


Annet

Bakgrunn

Bakgrunn

Hans Chr. Bugge er født i 1942. Han ble cand.jur.ved Universitetet i Oslo i 1968, Docteur de Spécialité (regional planlegging) ved Universitetet i Paris II i 1972 og dr.juris ved Universitetet i Oslo i 1998. Bugge har tidligere bakgrunn som bl.a. embetsmann i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, direktør for Statens forurensningstilsyn, generalsekretær i Redd Barna og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp. Han kom til UiO i 1991 og ble i 1998 professor i miljørett ved Institutt for offentlig rett.

Curriculum vitae

Se også Avd. for miljøretts sider

Bugge arbeider med nasjonal og internasjonal miljørett, herunder miljøretten i EU. Hovedvekten ligger på forurensningsspørsmål, vern av biologisk mangfold samt arealplanlegging. Hans dokoravhandling er "Forurensningsansvaret. Det økonomiske ansvaret for å forebygge, reparere og erstatte skade ved forurensning" (Oslo 1999). Han er ansvarlig faglærer i miljørett. I tillegg underviser han i forvaltningsrett. Han er for tiden styreleder ved Senter for utvikling og miljø (SUM).

Vitenskapsdisipliner

Emner

Prosjekter