Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Jon Thorvald Johnsen

Johnsen-bilde

Kontaktinfo


Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Bakgrunn

Jon T. Johnsen er født i 1942. Han ble cand. jur i 1969 og dr juris i 1986. Han har vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, dommerfullmektig, NAVF-stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap Universitetet i Tromsø og forsker for Justisdepartementet. Fra 1978 til 1990 var han amanuensis og førsteamanuensis ved Institutt for rettssosiologi og prosjektleder for Juss-Buss. I tiden 1990-93 var han også professor II ved Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø. I 89-90 var han visiting scholar ved University of California Los Angeles, og i 95-96 ved University of California, Berkeley. Fra 1990 har han vært professor i offentlig rett med faglæreransvar i prosess, advokatrett og kliniske emner

Forskning

Forskningsfeltene er særlig rettssosiologi, rettshjelp og straffeprosess samt tverrfaglig virksomhet. Deltatt i internasjonale forskingsprosjekter og ekspertgrupper om rettshjelp. Utviklingsarbeid i Juss-Buss - et rettshjelptiltak for svakstilte grupper - som i dag er et permanent studenttiltak ved det juridiske fakultet. Offentlig utredningsarbeid om fri rettshjelp og straffeprosess.

Verv

Johnsen har vært bestyrer for Institutt for rettssosiologi, leder for fakultets eksamens- og undervisningsutvalg og prodekanus. Han var medlem av Den nasjonale komiteen for omorganisering av juss-studiet (Fenstad-komiteen), leder for fakultets omorganiseringsutvalg - REFORM 96 - og leder for arbeidsgruppen som utarbeidet studieplanene for profesjonsdelens fellesdel.

Vitenskapsdisipliner

Andre rettsvitenskapelige fag

Offentlig rett

Emner

Domstoler

Prosess

Rettshjelp

Rettssosiologi

Sivilprosess

Straffeprosess