Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Anne Robberstad

Institutt for offentlig rett (Professor) - Universitetet i Oslo

Robberstad-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Bakgrunn

Bakgrunn

Cand jur 1976, mange års advokatpraksis, universitetsstipendiat 1994 - 1998, dr juris fra 1999, post doc fra 2001 og professor fra 2006.

Forskningsfelt

Sivilprosess, som jeg også underviser i.

Utvalgte publikasjoner

  • Mellom tvekamp og inkvisisjon.Straffeprosessens grunnstruktur belyst ved fornærmedes stilling. Universitetsforlaget, Oslo 1999
  • "Er Høyesteretts dommer bindende?" i Tidsskrift for Rettsvitenskap nr 3-4/2000, s 504-524
  • Kontradiksjon og verdighet. Komparativ fremstilling av fornærmedes stilling i de nordiske land, med sikte på forslag om styrking av fornærmedes rettigheter i straffeprosessen. Oslo 2002
  • "Norske dommeres plikt til å veilede om EØS-retten" i Lov og Rett 2002, s 195-223
  • Bistandsadvokaten. 2. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2003
  • Rettskraft, Fagbokforlaget 2006
  • Sivilprosess, Fagbokforlaget 2009

Publikasjoner fra Bibsys

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter