Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Atle Mysterud

Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (Professor) - Universitetet i Oslo

Mysterud-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Hjemmeside
http://folk.uio.no/atlemy/

Annet

Besøksadresse
Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) Biologisk institutt Universitet i Oslo P.b. 1066 Blindern 0316 Oslo

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Økologi

Emner

Beiteøkologi

Bestandsøkologi

Biologi

Drøvtyggere

Furasjeringsøkologi

Hjortedyr

Landskapsøkologi

Leveområde

Populasjonsøkologi

Zoologi

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer