Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Tanja Storsul

Institutt for samfunnsforskning (Direktør) - Institutt for samfunnsforskning

Storsul-bilde

Kontaktinfo


Institutt for samfunnsforskning

E-post

Annet

Besøksadresse
Institutt for samfunnsforskning Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo Besøksadresse: Munthes gt. 31

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Tanja Storsul er direktør for Institutt for samfunnsforskning. Hun er dr polit i medievitenskap og har tidligere vært instituttleder og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke forsket på medienes rammevilkår og hvordan ny teknologi utfordrer mediene, mediebransjen og mediepolitikken. Hun har også forsket på bruk av sosiale medier til politisk deltakelse. Storsul har sittet i flere offentlige utvalg, blant annet Medieeierskapsutredningen, Mediestøtteutvalget (NOU 2010:14) og Akademisk frihet-utvalget (NOU 2006:19). Storsul er medlem av Divisjonsstyret for innovasjon (Forskningsrådet) og DG Connect’s Advisory Forum for Horisont 2020.

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Demokrati

IKT og samfunnsendring

Mediepolitikk og medieregulering

Nye medier

Telepolitikk

Land

Norge

Region

EU

Norden

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin