Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Are Stenvik

Studieseksjonen (Universitetslektor) - Universitetet i Oslo

Stenvik-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Bakgrunn

Bakgrunn

Født 1966, cand. jur. 1990. Stenvik har tidligere argeidet som advokat i advokatfirmaet BA-HR, og har fra 1996 hatt sitt arbeidssted ved Insitutt for privatrett. Han ble dr. juris 2001, på avhandlingen "Patenters beskyttelsesomfang", og har fra 2002 vært professor.

Stenvik er bl.a. redaktør i Tidsskrift for Rettsvitenskap, rettskyndig medlem av Patentstyrets 2. avdeling (klageavdelingen) og ansvarlig for valgfaget Design- varemerke- og patentrett. Han har omfattende erfaring fra undervisning, både ved universitetet og for praktiserende advokater, ingeniører, næringsdrivende etc. Stenvik har bl.a. publisert bøkene "Patenters beskyttelsesomfang" (2001), "Patentrett" (2. utg. 2006), "Oversikt over norsk varemerkerett" (2. utg., revidert versjon, 2003, sammen med professor Birger Stuevold Lassen) og Designrett (2006, sammen med Birger Stuevold Lassen, samt artikler innenfor områdene immaterialrett og erstatningsrett.

Faglige kompetanseområder

  • Immaterialrett
  • Erstatningsrett

CV

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter