Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Hans Morten Haugen

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (Professor) - VID vitenskapelige høgskole

Haugen-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Telefon
22451797

Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Rettsvitenskap

Samfunnsgeografi

Sosialantropologi

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Teologi og religionsvitenskap

Emner

Kirken og sosialetikk

Kirkens politiske rolle

Sosiale menneskerettigheter

Urfolksrettigheter

Utviklingsstrategier

WTO og investeringsrett

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART