Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Per Magnus

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse (Professor ii) - Universitetet i Oslo

Senter for fruktbarhet og helse (Fagdirektør) - Folkehelseinstituttet

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Telefon
22042200

Folkehelseinstituttet

Telefon
21077000

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Genetiske årsaker til supraventrikulære arytmier i MoBa-undersøkelsen

Best prediksjon av uheldige svangerskapsutfall

Intrauterine miljøeksponeringer og svangerskapsutfall

En sammenlignende analyse av årsaker til kardiovaskulær død

DNA-metylering hos nyfødte i forhold til i utero-eksponeringer og helseutfall hos barn

Health Gap: Helse, modning og kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner

MoBa_Kolesterol

Genetisk sårbarehet for angstlidelser

Miljømessige og genetiske årsaker til migrene hos barn og unge

Effekter av foreldres utdanning på barns helse og utdanning

Intrauterine infeksjoner og risiko for dødfødsel og nevrologiske utviklingsforstyrrelser.

Årsaker til svangerskapskvalme

Infeksjon, immunitet og ADHD

Røyking, maternell og føtal genetisk variasjon

Årsaker til nyrekreft

Påvirkningen av fars fedme på DNA-metylering hos barn

Søvn, stillesittende aktivitet og vektutvikling hos barn

Den norske influensastudien (NorFlu)

Hypertensjon etter svangerskap: Identifisering av kvinner som har høy risiko under svangerskapet

Tvilling-familiestudie av psykiske lidelser i MoBa

Genetiske studier av preeklampsi

UNGvekst i Norge

Sammenlikning av metoder for DNA metylering

Genetisk forståelse av sammenhengen mellom høyde og preeklampsi

MoBa, Den norske mor og barn-undersøkelsen

Moderat alkoholinntak og risikoen for koronar hjertesykdom

Folat, paracetamol og feber under svangerskapet og kognisjon hos barnet.

Risikofaktorer for type 1 diabetes og cøliaki hos barn i Den norske mor og barn-undersøkelsen (PAGE)

Genetiske studier av inntekt for å forstå sosial ulikhet i helse

Prenatal eksponering for miljøgifter og risiko for ADHD

Studie av assistert reproduktiv teknologi (START) - epigenetiske mekanismer

Metabolomics, IVF og svangerskapsutfall

Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet

Reproduksjon, samlivsbrudd og helse

Influensa i svangerskapet og kreft hos barn

Betydningen av foreldres alder for barnets utvikling og mentale helse.