Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Kjersti Ericsson

Ericsson-bilde

Kontaktinfo


Annet

Bakgrunn

Bakgrunn
Kjersti Ericsson er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1969. Hun arbeidet som vit.ass og universitetslektor ved Psykologisk Institutt til 1978. Deretter har hun vært ansatt ved Institutt for kriminologi (nå Institutt for kriminologi og rettssosiologi), fra 1997 som professor.

Ericsson er også skjønnlitterær forfatter. Fra 1968 til 2008 har hun utgitt 8 diktsamlinger og 5 romaner.

Faglige kompetanseområder
Ericsson sluttførte i 2009 et bokprosjekt med tittelen Samfunnets stebarn. Med samfunnets stebarn menes barn som det offentlige eller private organisasjoner har tatt seg av, og andre barn som av ulike grunner var spesielt utsatt, både for myndighetenes søkelys og for fiendtlige reaksjoner fra folk flest. Boka består av flere frittstående kapitler, som alle handler om hvordan barn har blitt behandlet og betraktet i de siste par hundre årene. Framstillinga bygger både på egen forskning gjennom mange år, og på en rekke andre forskeres arbeid.

Ericsson er dessuten med i ”Falstad-gruppa”, et samarbeid mellom forskere ved Stiftelsen Falstadsenteret og forskere ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Gruppas mål er å få i gang felles forskning om fangeleirer og fanger under andre verdenskrig, og andre temaer i tilknytning til dette.

Vitenskapsdisipliner

Kriminologi

Emner

Rettssosiologi


Prosjekter