Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Eivind Smith

Institutt for offentlig rett (Professor) - Universitetet i Oslo

Smith-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Bakgrunn

Bakgrunn

Eivind Smith er født i desember 1949. Han ble cand.jur. i 1974 og tok den juridiske doktorgrad i 1979 på en avhandling i grenselandet mellom offentlig og privat rett (Organisasjoner i fiskeriforvaltningen, Oslo, 1979: Tanum Norli). I 1986 ble han utnevnt til professor i rettsvitenskap med særlig plikt til å forelese i offentlig rett.

Ved Det juridiske fakultet har han bl.a. ledet forskningsutvalget og utvalget for samarbeid med utlandet, og vært bestyrer ved Institutt for offentlig rett. Utenfor fakultetet har han bl.a. hatt sabbatsår i Frankrike og vært gjesteprofessor m.v. ved en rekke institusjoner i andre land, hatt ulike verv i Norges forskningsråd, vært forskningsleder i LOS-programmet og ved Senter for grunnforskning ved Det norske Videnskaps-Akademi, ledet Statens granskningsutvalg for Oslo kommune, Opplæringslovutvalget, Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen og Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen.
(Se nærmere i "CV")

For tiden (2004) er han bl.a. visepresident i Europarådets Group of independent experts on the European Charter of Local Self-Government og styreleder ved Institutt for samfunnsforskning (Oslo).

Han er leder for Avdeling for konstitusjonell rett ved Institutt for offentlig rett, og for Forskergruppen i konstitusjonelle studier ved Det juriddiske fakultet.

Forskningsfelt

Hovedarbeidsområdet er norsk og komparativ (sammenlignende) forvaltningsrett og konstitusjonell rett.

Ved siden av spørsmål i grenselandet mellom offentlig og privat rett (se ovenfor) har han bl.a. publisert om materielle og prosessuelle spørsmål i den alminnelige forvaltningsrett, uavhengige organer i forvaltningen, politisk styring og ansvar, konstitusjonelle kulturer, forholdet mellom rett og demokrati, domstolskontroll med lover, ytringsfrihet, konstitusjoner som politiske redskaper og forholdet mellom parlament og regjering.

Smith publiserer særlig på norsk, engelsk og fransk.

Se også publikasjonsoversikt.

Vitenskapsdisipliner

Emner

Prosjekter