Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Trine Oksholm

Lungeavdeling - HLK (Sykepleier) - Oslo universitetssykehus HF

Fakultet for helsefag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Oksholm-bilde

Kontaktinfo


Oslo universitetssykehus HF

E-post

VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Bakgrunn

Hovedfokus i fag og forskningsarbeidet mitt er på sykepleieoppfølging av lungesyke pasienter. Doktorgraden min tok jeg på livskvalitet og symptomer hos pasienter etter lungekreftoperasjon. Jeg brukte både kvalitativ og kvantitativ metode i studien og målet var økt kunnskap om symptomer for å bedre pasientoppfølgingen. I forbindelse med forskning på lungekreftopererte pasienter viste det seg at pasientoverflytning mellom ulike nivåer og tjenester i helsevesenet var et problem. I forskningsgruppen «Pasientopplevelser og intervensjoner» arbeider vi nå med å utvikle en intervensjoner for pasientoverflytning. Jeg har før jeg begynte med forskning mange års praksis som undervisningssykepleier på lungeavdeling. Der arbeidet jeg både med direkte pasientkontakt, opplæring av personalet, utvikling av prosedyrer og pasientinformasjon. I den forbindelse ble jeg opptatt av faglig oppdatert praksis. Jeg mener at det er sentralt at ny forskning blir brukt i klinisk praksis og at vi sykepleieforskere har et stort ansvar for dette. Siden 2014 har jeg arbeidet ved VID vitenskapelige høgskole, Haraldsplass. Jeg har der blant annet ansvar for emne om fag og forskning, men har også undervisning og veiledning på ulike videreutdanninger.

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Lungekreft

Lungesykepleie

Pasientoverflytning

Postoperativ pleie

Sykepleieforskning

Sykepleierutdanning

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae