Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Petter Kristensen

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Forskningssjef) - Statens arbeidsmiljøinstitutt

Kontaktinfo


Statens arbeidsmiljøinstitutt

E-post

Annet

Besøksadresse
Statens arbeidsmiljøinstitutt, PB 8149 Dep, 0033 Oslo

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Hovedarbeid på Statens arbeidsmiljøinstitutt, Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi

Bakgrunn

Petter Kristensen er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Fra 2004 har han arbeidet som professor II i epidemiologi og forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo ved siden av hovedstilling som forskningssjef ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Petter Kristensen har siden 1991 arbeidet med epidemilogisk forskning med hovedvekt arbeidsmiljø og helse, spesielt fosterskader og kreft hos eksponerte foreldre og barna deres. Han tok doktorgrad på kreft og reproduksjonsskader i landbrukesfamilier i Norge ved Universitetet i Oslo. I de siste årene har fokus i forskningen vært på sosiale ulikheter i helse og livsløpsepidemiologiske studier i en kohort av alle levendefødte i Norge 1967-76 som er fulgt opp i nasjonale registre. I dette prosjektet er betydningen av helse i tidlig alder og sosiale oppvekstvilkår for utdanning, arbeidsdeltakelse og helse i ung voksen alder studert. Petter Kristensen er også involvert som veileder i ”Building Competence in Epidemiology in Palestine” som er et samarbeidsprogram mellom palestinske universiteter og UiO siden 1995. I samarbeid med Universitetet i Hebron gjennomføres flere master- og PhD-studier i arbeidsepidemiologi.

Vitenskapsdisipliner

Emner

Arbeidsmedisin

Epidemiologi

Epidemiologiske metoder

Reproduksjon

Yrkessykdommer / yrkesskader

Land

Norge

Region

Europa