Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Vidar Halvorsen

Institutt for kriminologi og rettssosiologi (Professor) - Universitetet i Oslo

Halvorsen-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Bakgrunn

Faglig kompetanseområde
Vidar Halvorsen har for tiden tre prosjekter gående:

  • ett om profesjonsetikk og tortur,
  • ett om grunnlagsproblemer i kriminologi,
  • og ett om dødsstraff i Vietnam.


  • Utgangspunktet for det første prosjektet er amerikanske juristers deltakelse i oppmykningen av de folkerettslige skrankene for bruk av tortur og torturliknede teknikker i avhør. Første fase er formidlet i form av to artikler; en som anvendes i det reformerte exfac-opplegget for juss-studenter på profesjonsstudiet, og en som er under publisering i antologien ”Technologies of Insecurity” (Routledge 2008). Fra det vitenskapsteoretiske prosjektet er det til nå publisert to artikler, ”Forskning, erkjennelse og moral” og ”Vitenskap, ikke-vitenskap og moral” (Materialisten nr 1/2 og 3, 2007). Dødsstraffprosjektet er en del av Utenriksdepartementets løpende menneskerettighetsdialog med Vietnam. Et viktig siktemål er å etablere et langsiktig, faglig samarbeid med relevante institusjoner i landet.

    Vitenskapsdisipliner

    Emner


    Prosjekter