Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Jan Helge Solbakk

Senter for medisinsk etikk (Professor) - Universitetet i Oslo

Solbakk-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Besøksadresse
22844641 99235752 j.h.solbakk@medisin.uio.no

Samarbeidsrelasjoner
Senter for vitenskapsteori, UiB (Roger Strand)

Bakgrunn

Jan Helge Solbakk har medisinsk og telogisk embedseksamen fra UiO (1987 og 1989)og han har i tillegg en doktorgrad i antikkens filosofi fra samme lærested. Solbakk har siden 1996 vært professor ved Seksjon for medisinsk etikk. I perioden 1996-2007 var han også SMEs leder. Siden 1996 har Solbakk i tillegg arbeidet som professor II i medisinsk vitenskapsteori og etikk ved Det medisinske fakultet, UiB. I perioden 15.02.2007 til 15.08.2008 arbeidet Solbakk som Chief of Bioethics, UNIESCO, Paris. Solbakk er for tiden involvert i flere internasjonale komiteer, editorial boards, og funding agencies som: ISSCR’s Ethics and Public Policy Committee, UNESCO’s Task force of experts tilknyttet prosjektet Assisting Bioethics Committee,Journal of Medical Ethics' Editorial Board, the Editorial Board of Basic Bioethics Series MiT Press USA, the Ethics Funding Committee of the European and Developing Countries Clinical Trial Partnership og the Biomedical Ethics Funding Committee of the Wellcome Trust, UK. Solbakk har en omfangsrik publikasjonsportefølje. Han er for tiden involvert som partner i flere internasjonale forskningsprosjekter om etikkundervisning, biobanker, stamcelleforskning, system biologi og nano-teknologi.

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie

Emner

Antikkens filosofi

Biopolitikk

Forskningsetikk

Forskningspolitikk

Global rettferdighet

Internasjonale menneskerettigheter

Klinisk etikk

Medisinsk etikk

Medisinsk filosofi

Vitenskapsetikk

Vitenskapsfilosofi

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin