Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   May Solveig Fagermoen

Gastromedisinsk avdeling (Spesialutdannet sykepleier) - Oslo universitetssykehus HF

Kontaktinfo


Oslo universitetssykehus HF

E-post

Annet

Besøksadresse
Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Kronisk sykdom

Mestring

Pasientinformasjon

Pasientlæring

Pasientmedvirkning

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen