Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Kirsten Sandberg

Institutt for offentlig rett (Professor) - Universitetet i Oslo

Sandberg-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Besøksadresse
Institutt for offentlig rett, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Bakgrunn

Cand.jur. 1980. Ansatt i Justisdepartementets Lovavdeling 1980-82, dommerfullmektig ved Tromsø byfogdembete 1982-84 og konstituert dommer i Hålogaland lagmannsrett noen måneder i 1988. Hun har arbeidet ved Universitetet i Oslo som stipendiat og amanuensis siden 1985, og tok i 2003 doktorgraden på avhandlingen "Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse". Professor fra 2004, instituttleder ved Institutt for offentlig rett, UiO, 2005-2009, studiedekan ved Det juridiske fakultet 2012-2013. Medlem av FNs barnekomite 2011-2015, leder av komiteen fra mai 2013.

Forskningsfelt:
Hovedsakelig barnerett. For tiden særlig barnekonvensjonen. Har også arbeidet med emner innen forvaltningsrett og kvinnerett.

Vitenskapsdisipliner

Emner