Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Kristin Halvorsen

Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (Førsteamanuensis) - OsloMet - storbyuniversitetet

Halvorsen-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 64 92

Annet

Besøksadresse
OsloMet - storbyuniversitetet Institutt for Sykepleie og Helsefremmende Arbeid Postboks 4, St Olavs Olass 0130 Oslo tlf +47 64 84 92 42

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Senter for Medisinsk Etikk, UiO Ahus Nasjonalt kunnskapssenter for Helsetjenesten LHL klinikken, Gardermoen Dr Daisy Janssen, CRICO+ NE Dr Ruth Engelberg. University of Washington Jr prof. Helen Kohlen, University of Vallendar RANCARE - Cost Action nettverk

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Empowerment

Etikkundervisning

Forskningsetikk

Helsetjenesteprioriteringer

Klinisk etikk

Kols

Kvalitative forskningsmetoder

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin