Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ingeborg Margrete Rossow

Avdeling for rusmidler og tobakk (Forsker) - Folkehelseinstituttet

Rossow-bilde

Kontaktinfo


Folkehelseinstituttet

Telefon
21077000

Annet

Besøksadresse
Sandakerveien 24 C, bygg B
0473 Oslo

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Emner

Rus- og avhengighet


Prosjekter

Pengespill og offentlig politikk

Veier inn i og konsekvenser av alkohol-, cannabis og legemiddelbruk

Norsk alkoholpolitikk – prosesser, effekter og virkemidler

Longitudinell studie om ungdoms rusmiddelbruk

Utelivet i Oslo

Konsekvenser av alkoholkonsum

Pengespill og pengespillproblemer i Norge

Norsk alkoholpolitikk – prosesser, effekter og virkemidler

Skjenketider og vold

Rusmiddelrelaterte skader i akuttmottak

Kjøp av tobakk blant mindreårige

Regionprosjektet i et langsiktig perspektiv

Selvmord og villet egenskade i Norge: en undersøkelse med fokus på validering av data og påvirkninger av personlig sosiodemografiske status

Narkotikapolitikk

Fra ungdom til voksen. En longitudinell studie av alkoholbruk og relaterte problemer.

Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler

Game over? En evaluering av endringer i spilleautomatmarkedet med hensyn til omfang av pengespill og pengespillproblemer blant ungdom

Alkoholpolitikk

Negative konsekvenser av andres alkoholbruk

Avhengighet

Veier inn i og konsevenser av alkohol-, cannabis og legemiddelbruk

Alkohol og sosial ulikhet

Foreldres alkoholkonsum og negative langtidsutfall hos deres barn: rus, psykiske problemer og arbeidsledighet

Evaluering av Regionprosjektet

Sammenhenger mellom alkoholkonsum og vold

Totalkonsummodellen og konsekvenser av alkoholkonsum

Narkotikapolitikk: Drug Policy and the Public Good, 2nd edition

Bakgrunn til og oppfølging av pasienter med hoveddiagnose rusmiddelbruk i spesialisthelsetjenesten

Arbeidsliv og rusmiddel