Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Jøran Hjelmesæth

Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin (Professor ii) - Universitetet i Oslo

Medisinsk klinikk (Overlege) - Sykehuset i Vestfold HF

Hjelmesæth-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Telefon
40217349

Sykehuset i Vestfold HF

E-post

Adresse
Medisinsk klinikk

Annet

Besøksadresse
Telefon +47 33 34 32 48 / Mobil +47 402 17349 Epost: joran.hjelmeseth@siv.no Hjemmeside: www.sykehuset-vestfold.no/sso

Privat e-post

Bakgrunn

Jøran Hjelmesæth leder Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og og seksjon for endokrinologi/ernæring ved Sykehuset i Vestfold. Han er også professor II ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Vitenskapsdisipliner

Andre klinisk medisinske fag

Emner

Diabetes mellitus

Fedme

Fedmekirurgi

Transplantasjon

Land

Norge

Region

Europa


Prosjekter

LungGENe

The Role of Genetic Factors in Morbid Obesity and Related Conditions

SCALE™ – Obesity and Pre-diabetes

Obstructive sleep apnea in morbidly obese patients

Dietary intake and vitamin status in severly obese Norwegian patients seeking weight loss treatment

4XL Study - Obesity Surgery in Adolescence

Monitoring av lever steatose hos sykelig overvektige diabetes pasienter som gjennomgår bariatrisk kirurgi

Sammenheng mellom sykelig overvekt og insulinresistens i skjelettmuskulatur

Long-Limb or Distal Gastric Bypass for Superobesity - Randomized Study

Impact of body weight, low energy diet and gastric bypass on drug bioavailability, cardiovascular risk factors and metabolic biomarkers – The Cocktail study

Growth among children in Norway and factors that may influence the prevalence of overweight and obesity

eCHANGE: using eHealth design to facilitate weight loss maintenance

The effect of lifestyle treatment on physical capacity, maximal strength, eating behavior and quality of life in patients with morbid obesity (LIFETIME)

The Relation between Fatty Acids, ADMA and Cardiovascular Disease — Evaluation and Implications in Patients with Coronary Artery Disease and Morbid Obesity

CT som diagnostisk metode ved klinisk mistanke om postoperative komplikasjoner til fedmekirurgi

FamilY

The Female Health Dietary Intervention Study (FEMIN)

LEADER™ (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome Results)

Glycaemia, insulin secretion and action in morbidly obese subjects with type 2 diabetes after sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass: A randomised single centre study Obesity surgery in Tønsberg (Oseberg) study

Langtidseffekter ved behandling av sykelig overvekt - en prospektiv kohortstudie

Type 2 diabetes in morbidly obese subject. Diagnosis, characteristics and effects of surgical and medical weight loss

Sammenhengen mellom metabolske profiler, kromatinstruktur og genuttrykk i ulike fettvevsdepot

Personality and Eating Behavior in Morbidly Obese Patients (PSYMO)

Investigations on the Influence of Bariatric Surgery on the Metabolism and Absorption of Atorvastatin

Lifestyle intervention and physical capacity in patients with morbid Obesity (LEICO)

Ballongbehandling av alvorlig fedme hos unge

Fedmekirurgi, diabetes og insulinsekresjon

Lifestyle Intervention in Morbidly Obese Patients

Prevention of Coronary Heart Disease in Morbidly Obese Patients (SphCor)

Effekten av høyintensiv trening på totalt energiforbruk, appetitt og livskvalitet hos sykelig overvektige pasienter – en randomisert kontrollert studie

Gastrointestinal quality of life, reflux disease and motility disorders in patients with morbid obesity and diabetes selected for bariatric surgery

The Effect of Lifestyle Intervention Vs Gastric Bypass on Various Comorbidities in Morbidly Obese Subjects (MOBIL-study)

Gastrisk bypass eller sleeve - randomisert multinasjonal studie (BEST-studien)

Sammenheng mellom overvekt og mannlig reproduksjonsfunksjon

Sammenheng mellom sykelig overvekt og insulinresistens i skjelettmuskulatur