Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Jøran Sture Hjelmesæth

Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin (Professor) - Universitetet i Oslo

Medisinsk klinikk (Overlege) - Sykehuset i Vestfold HF

Hjelmesæth-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Sykehuset i Vestfold HF

E-post

Adresse
Medisinsk klinikk

Annet

Besøksadresse
Telefon +47 33 34 32 48 / Mobil +47 402 17349 Epost: joran.hjelmeseth@siv.no Hjemmeside: www.sykehuset-vestfold.no/sso

Privat e-post

Bakgrunn

Jøran Hjelmesæth leder Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og og seksjon for endokrinologi/ernæring ved Sykehuset i Vestfold. Han er også professor II ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Vitenskapsdisipliner

Andre klinisk medisinske fag

Emner

Diabetes mellitus

Fedme

Fedmekirurgi

Transplantasjon

Land

Norge

Region

Europa


Prosjekter

Monitoring av lever steatose hos sykelig overvektige diabetes pasienter som gjennomgår bariatrisk kirurgi

eCHANGE: using eHealth design to facilitate weight loss maintenance

Hvordan påvirker overvektskirurgi sosiale erfaringer og velvære?

Glycaemia, insulin secretion and action in morbidly obese subjects with type 2 diabetes after sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass: A randomised single centre study Obesity surgery in Tønsberg (Oseberg) study

Long-Limb or Distal Gastric Bypass for Superobesity - Randomized Study

Impact of body weight, low energy diet and gastric bypass on drug bioavailability, cardiovascular risk factors and metabolic biomarkers – The Cocktail study

Lifestyle Intervention in Morbidly Obese Patients

Langtidseffekter ved behandling av sykelig overvekt - en prospektiv kohortstudie

The Relation between Fatty Acids, ADMA and Cardiovascular Disease — Evaluation and Implications in Patients with Coronary Artery Disease and Morbid Obesity

The Role of Genetic Factors in Morbid Obesity and Related Conditions

Type 2 diabetes in morbidly obese subject. Diagnosis, characteristics and effects of surgical and medical weight loss

SELECT - Effekten av semaglutid på hjerte- og karsykdom ved overvekt eller fedme

LungGENe

FamilY

Growth among children in Norway and factors that may influence the prevalence of overweight and obesity

Prevention of Coronary Heart Disease in Morbidly Obese Patients (SphCor)

Ballongbehandling av alvorlig fedme hos unge

Sammenheng mellom sykelig overvekt og insulinresistens i skjelettmuskulatur

Personality and Eating Behavior in Morbidly Obese Patients (PSYMO)

Investigations on the Influence of Bariatric Surgery on the Metabolism and Absorption of Atorvastatin

Effekt av Grete Roede-kurs med gradvis vektreduksjon (standard) versus lavkaloridiett på vekttap etter 1 år – Go Low-studien

Dietary intake and vitamin status in severly obese Norwegian patients seeking weight loss treatment

Gastrisk bypass eller sleeve - randomisert multinasjonal studie (BEST-studien)

Effekten av høyintensiv trening på totalt energiforbruk, appetitt og livskvalitet hos sykelig overvektige pasienter – en randomisert kontrollert studie

Obstructive sleep apnea in morbidly obese patients

Lifestyle intervention and physical capacity in patients with morbid Obesity (LEICO)

Gastrointestinal quality of life, reflux disease and motility disorders in patients with morbid obesity and diabetes selected for bariatric surgery

LEADER™ (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome Results)

Fedmekirurgi, diabetes og insulinsekresjon

The effect of lifestyle treatment on physical capacity, maximal strength, eating behavior and quality of life in patients with morbid obesity (LIFETIME)

CT som diagnostisk metode ved klinisk mistanke om postoperative komplikasjoner til fedmekirurgi

SCALE™ – Obesity and Pre-diabetes

The Female Health Dietary Intervention Study (FEMIN)

Sammenhengen mellom metabolske profiler, kromatinstruktur og genuttrykk i ulike fettvevsdepot

The Effect of Lifestyle Intervention Vs Gastric Bypass on Various Comorbidities in Morbidly Obese Subjects (MOBIL-study)

4XL Study - Obesity Surgery in Adolescence

Sammenheng mellom overvekt og mannlig reproduksjonsfunksjon

Sammenheng mellom sykelig overvekt og insulinresistens i skjelettmuskulatur