Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Anita Strøm

Fakultet for helsefag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Strøm-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Bakgrunn

Mine fag- og forskningsinteresser har fokus på læring og mestring innen helse for alle impliserte parter. Forskningen omfatter brukermedvirkning, samproduksjon av helsetjenester, pasient- og pårørendeopplæring, uformelle omsorgsgiveres mulighet til informasjon og involvering samt didaktiske spørsmål både i pedagogiske helsetjenester og i utdanning av helsepersonell. Mine forskningstilganger er kvalitative, med erfaring fra individuelle intervju, fokusgruppe, deltakende observasjon og scoping review. Er sykepleier med klinisk erfaring og interesse for avansert klinisk sykepleie. Har arbeidet med kompetansehevingsprogram og faglig veiledning i sykepleietjenesten. Har omfattende undervisnings- og veiledningserfaring innen ulike sykepleiefaglige emner på bachelor- og mastergradsnivå. Har ansvar for emnet i kvalitativ forskningsmetode på mastergradsnivå. Veileder i kvalitativ metode på phd-nivå. Er hovedveileder for to stipendiater i programmet Diakoni, verdier og profesjonell praksis.

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Brukermedvirkning

Epistemologi

Kvalitative forskningsmetoder

Pasientundervisning

Pårørende

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART