Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Karl Kristoffer Andersson

Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi (Professor) - Universitetet i Oslo

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Hjemmeside
http://folk.uio.no/~kkan

Annet

Besøksadresse
Kristine Bonnevies hus (Biology House) Second floor room 2307, 2227C, 2224A Blindernv. 31 0371 OSLO, Norway

Samarbeidsrelasjoner
Coordinator, EU-INTAS, 2004 - 2007 Detailed structural mechanistic studies on the copper-containing particulate methane monooxygenase protein from different methanotrophic bacteria. Gvozdev, RAS, Russ.; Lalov Moscow. Russ.; Tumenyuk-Malashenko, Ukraine; H. Dalton, Univ. of Warwick, UK Partner, Human Frontier of Science Network, 2001 -2005 Mechanism of nitric oxide synthesis: a unique role for tetrahydrobiopterin in catalysis. Mayer, Graz, Lange, Montpellier, Shimizu, Tohoku Univ., Japan

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Basale biofag

Biofysikk

Biokjemi

Kjemi

Medisinsk biokjemi

Molekylærbiologi

Emner

Cytokrom

Elektronparamagnetisk resonans

Fe-proteiner

Høg felt og frekvense EPR

Metan monooxygenase

Molekylspektroskopi

Molekylær biovitenskap

Mono-oksygensaser

Nitric oxide syntase

Proteiner

Proteinkjemi

Radikaler

Resonans-Raman

Ribonukleotide Reduktase

Spektroskopi