Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Jørgen Ludvig Lorentzen

Institutt for medie- og samfunnsfag (Førsteamanuensis) - Universitetet i Stavanger

Kontaktinfo


Annet

Samarbeidsrelasjoner
Menn og maskuliniteter. Tverrfaglig paraplyprosjekt ved SKK, Universitetet i Oslo Mannlighet og modernitet. NOS-H finansiert nordisk prosjekt om nordisk maskulinitet rundt århundreskiftet 1900. Co-ordination Action on Human Rights Violations/CAHRV. EU-finansiert forskernettverk.

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner

Kjønn og litteratur

Kulturell endring

Maskuliniteter

Seksualitet

Region

Europa

Norden


Prosjekter