Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ruth Helene Olsen

Kontaktinfo


Annet

Besøksadresse
Universitetet i Nordland
Universitetsalleen 11
8026 Bodø
Kontor CAE317

Bakgrunn

Offentlig godkjent sykepleier, cand. polit fra Universitetet i Oslo, og Ph.D i sykepleie fra Universitetet i Århus. Praksis som sykepleier fra kommune- og institusjonshelsetjenesten og som høgskolelærer, lektor, førsteamanuensis og professor. Er pr d.d ansatt som professor ved Senter for praktisk kunnskap.

Erfaring
Feltforskning, foreleser og veileder ved høgskole og universitet, veileder i praksisfeltet. Fag og forskningsleder ved Senter for praktisk kunnskap i perioden 2000-2012. Deltatt i utvikling av flere studieplaner blant annet Mastergrad i praktisk kunnskap og Ph.D i studier av profesjonspraksis. Har hatt flere styreverv, og er frem til desember 2014 nestleder ved styret for Politihøgskolen i Norge.

Forskningsinteresser
Vitenskapelige interesse har gjennom 20 år vært rettet mot yrkespraksis og utvikling av yrkeskunnskap gjennom erfaring – med teoretisk oppmerksomhet på kunnskapsteori, praksisfilosofi, omsorgsfilosofi, sykepleie og helsefag, og pedagogikk.

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Pedagogikk

Sykepleie