Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Marius Kjelstrup Emberland

Institutt for rettsvitenskap og styring (Førsteamanuensis ii) - Handelshøyskolen BI

Emberland-bilde

Kontaktinfo


Annet

Besøksadresse
Institutt for offentlig rett Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 85 94 55 (j), 414 62 487 (mob)

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Folkerett

Grunnlovsrett

Internasjonale menneskerettigheter

Land

Norge

Storbritannia

USA

Region

Europa


Prosjekter