Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Astrid Bergland

Institutt for fysioterapi (Professor) - OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 63 09

Hjemmeside
http://home.hio.no/~astridb/

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner

Demens

Forebyggende helsearbeid

Fysisk aktivitet

Geriatri

Gerontologi

Livskvalitet

Psykometri

Rehabilitering

Trening / Mosjon


Prosjekter

Tannhelse og livskvalitet hos personer som har erfart hjerneslag

Prevention of falls and fall-related injuries in older home care recipients

“The effect of exercise on physical function in older women with osteoporosis and a history of vertebral fracture. A randomized controlled trial “

Promoting elderly social activities using tangible cup

Samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i fallforebyggende arbeid: Fra student til yrkesutøver

Primary Health Care: Steady on your feet after experiencing hip fracture -Implementation of a new balance-training concept. A randomized controlled trial

Bedre før – Bedre etter: Opptrening før operasjon for eldre pasienter satt opp til totalproteseoperasjon i hofte. En randomisert kontrollert studie

Livskvalitet, smerte, mestring, fysisk, psykisk og sosial funksjon hos mennesker som har fått norsk psykomotorisk fysioterapi

Better Hips - Better Function

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling. Del 1

Brudd i hoften – brudd i livet: Erfaringer med det første hoftebruddet og trening

OLDER ACUTE GERIATRIC PATIENTS RECENTLY DISCHARGED from hospital (OLPADIS): The effect of a multi-component exercise program on function and health.

Forebygging av fall og fallskade hos hjemmeboende eldre

Langtidsoppfølging - trening etter endovaskulær behandling

Stødig på beina etter hoftebrudd

Hjemmeboende eldre mennesker og eldre mennesker på institusjon: Etikk og livskvalitet

Longitudinelle analyser av aldring og funksjonsnivå

“Active and Quality Aging in Home Environment (A-Qu-A)"

Fysisk trening for pasienter med demens

Longterm follow-up of cardiac patients with an smartphone application

Eldre mennesker som lever med langvarig muskuloskeletal smerte; Effekten av en evidensbaseret intervensjon på smerte, funksjon, helse og beteende

Nutritional care to elderly patients after critical illness: a qualitative study of patients', family caregivers' and professional caregivers' experiences

Portuguese Elderly Nutritional Status Surveillance System

Ernæringsomsorg til eldre pasienter etter kritisk sykdom - en kvalitativ studie av pasienter, pårørende og helsepersonell sine erfaringer

Patient Participation in Intermediate Care

Ernæringsstatus, helserelatert livskvalitet og fysisk funksjon blant eldre mennesker innlagt på geriatrisk avdeling

A cross-sectoral approach to high quality health care transitions for older people (CROSSCARE-OLD

Effekten av trening hos eldre pasienter som har erfart hoftebrudd: En klinisk randomisert studie

Myke fall- Støtdempende gulv

Flere bankende kvinnehjerter

Pakistani women’s experiences of healthcare in Norway

Building Policy Capacities for Health Promotion through Physical Activity among Sedentary Older People (PASEO)

Dilemmaer i sykehusrehabilitering av geriatriske pasienter. Evidensbaserte tiltak, faglig skjønn eller brukerstyring?

Erfaringer fra samarbeid mellom psykomotorisk fysioterapeut og psykolog

Improving Infrastructures for Leisure-Time Physical Activity in the Local Arena (IMPALA)

Quality of life as focus in health and social work

Registrering som overgrep? – IPLOS-konflikten

Rehabilitering som konflikt


Forskningsgrupper

Aldring, helse og velferd
Ageing and health
Forum for eldreforskning