Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Astrid Bergland

Institutt for fysioterapi (Professor) - OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 63 09

Hjemmeside
http://home.hio.no/~astridb/

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner

Demens

Forebyggende helsearbeid

Fysisk aktivitet

Geriatri

Gerontologi

Livskvalitet

Psykometri

Rehabilitering

Trening / Mosjon


Prosjekter

Bedre før – Bedre etter: Opptrening før operasjon for eldre pasienter satt opp til totalproteseoperasjon i hofte. En randomisert kontrollert studie

Tannhelse og livskvalitet hos personer som har erfart hjerneslag

Prevention of falls and fall-related injuries in older home care recipients

Better Hips - Better Function

Nutritional care to elderly patients after critical illness: a qualitative study of patients', family caregivers' and professional caregivers' experiences

Longterm follow-up of cardiac patients with an smartphone application

Patient Participation in Intermediate Care

Stødig på beina etter hoftebrudd

Samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i fallforebyggende arbeid: Fra student til yrkesutøver

Portuguese Elderly Nutritional Status Surveillance System

A cross-sectoral approach to high quality health care transitions for older people (CROSSCARE-OLD

Promoting elderly social activities using tangible cup

Brudd i hoften – brudd i livet: Erfaringer med det første hoftebruddet og trening

Livskvalitet, smerte, mestring, fysisk, psykisk og sosial funksjon hos mennesker som har fått norsk psykomotorisk fysioterapi

Fysisk trening for pasienter med demens

“Active and Quality Aging in Home Environment (A-Qu-A)"

Effekten av trening hos eldre pasienter som har erfart hoftebrudd: En klinisk randomisert studie

Longitudinelle analyser av aldring og funksjonsnivå

Pakistani women’s experiences of healthcare in Norway

Ernæringsomsorg til eldre pasienter etter kritisk sykdom - en kvalitativ studie av pasienter, pårørende og helsepersonell sine erfaringer

Eldre mennesker som lever med langvarig muskuloskeletal smerte; Effekten av en evidensbaseret intervensjon på smerte, funksjon, helse og beteende

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling. Del 1

Hjemmeboende eldre mennesker og eldre mennesker på institusjon: Etikk og livskvalitet

Myke fall- Støtdempende gulv

Langtidsoppfølging - trening etter endovaskulær behandling

Forebygging av fall og fallskade hos hjemmeboende eldre

Flere bankende kvinnehjerter

Ernæringsstatus, helserelatert livskvalitet og fysisk funksjon blant eldre mennesker innlagt på geriatrisk avdeling

OLDER ACUTE GERIATRIC PATIENTS RECENTLY DISCHARGED from hospital (OLPADIS): The effect of a multi-component exercise program on function and health.

Primary Health Care: Steady on your feet after experiencing hip fracture -Implementation of a new balance-training concept. A randomized controlled trial

“The effect of exercise on physical function in older women with osteoporosis and a history of vertebral fracture. A randomized controlled trial “

Building Policy Capacities for Health Promotion through Physical Activity among Sedentary Older People (PASEO)

Dilemmaer i sykehusrehabilitering av geriatriske pasienter. Evidensbaserte tiltak, faglig skjønn eller brukerstyring?

Erfaringer fra samarbeid mellom psykomotorisk fysioterapeut og psykolog

Improving Infrastructures for Leisure-Time Physical Activity in the Local Arena (IMPALA)

Quality of life as focus in health and social work

Registrering som overgrep? – IPLOS-konflikten

Rehabilitering som konflikt


Forskningsgrupper

Aldring, helse og velferd
Ageing and health
Forum for eldreforskning