Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Jes Martens

Arkeologisk seksjon (Førsteamanuensis) - Universitetet i Oslo

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Samarbeidsrelasjoner
Prosjektet: "Øresund - bro eller barierre" - Universitetene i København og Lund, Riksantikvarieämbetet i Lund, Nationalmuseet i København samt flere lokalmuseer i regionen. Prosjektet "Jernalderbønder ved Øresund" i samarbeid med Riksantikvarieämbetet i Lund.

Vitenskapsdisipliner

Nordisk arkeologi

Emner

Befæstede boplasser

Boplassarkeologi

Dyrkningsspor fra eldre jernalder

Førromersk jernalder i Nord- og Sentral-Europa, typologi, kronologi, kontakter

Hustypologi og kronologi

Utgravningsteknikk

Våpen og våpengravskikk i førromersk jernalder

Land

Danmark

Norge

Polen

Sverige

Tyskland

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Prosjekter