Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Nikolaj Kunøe

Psykiatrisk avdeling (Spesialrådgiver - adm) - Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kunøe-bilde

Kontaktinfo


Lovisenberg Diakonale Sykehus

E-post

Annet

Besøksadresse
Lovisenberg Diakonale sykehus Klinikk for psykisk helsevern Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo Norge

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emner

Psykisk helse / mental helse

Region

EU

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner