Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Erik Biørn

Biørn-bilde

Kontaktinfo


Annet

Samarbeidsrelasjoner
Ragnar Frisch-senteret for økonomisk forskning, School of Management - Fudan University, Shanghai (China), Statistisk sentralbyrå (SSB)- Forskningsavdelingen, Institutt for Helseledelse og helseøkonomi (Universitetet i Oslo) (HELED), Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Norges landbruksøkonomisk forskningsstitutt (NILF), Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (Akershus Universitetssykehus) (HØKH)

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner

Aggregasjon

Finansiell økonometri

Helseøkonometri

Investering

Kapital

Konsum

Mikroøkonometri

Offentlig økonomi

Paneldataøkonometri

Skatteøkonometri

Skatteøkonomi

Statistikk

Tidsserieøkonometri

Økonometri

Prosjekter