Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Bjørn Nicolaissen

Øyeavdeling (Overlege) - Oslo universitetssykehus HF

Kontaktinfo


Oslo universitetssykehus HF

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Organkultur av hornhinner for transplantasjon

Transplantasjon av limbale korneale epitelceller til pasienter med limbal stamcellesvikt.

Vevskonstruksjon for transplantasjon ved øyeskader og øyesykdommer