Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   



Rune Andreassen

Institutt for naturvitenskapelige helsefag (Førsteamanuensis) - OsloMet - storbyuniversitetet

Andreassen-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 62 74

Annet

Samarbeidsrelasjoner
National Collaboration: Bjørn Høyheim, The Medical Genetics research group at NMBU. Hans Geir Eikens Group, NIBIO. International Collaboration; Matthew Rise's group, Memorial University, Newfoundland, Canada. Ross Houston's group, Roslin Institute, Univ. of Edinburgh, Scotland. John Taggart's Group, University of Stirling, Scotland.

Vitenskapsdisipliner

Genetikk og genomikk

Molekylærbiologi

Emner

Dypsekvensering

Genkarakterisering i Salmo salar

Metodeutvikling

MiRNA

Populasjonsgenetikk

Rettsgenetikk


Prosjekter