Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Liv Drolsum

Øyeavdelingen (Professor ii) - Universitetet i Oslo

Øyeavdeling (Overlege) - Oslo universitetssykehus HF

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Oslo universitetssykehus HF

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

In vitro karakterisering av stamceller og differensierte celler i det humane øyet

Mikrosirkulasjon i konjunktiva

Epiteliale stamcellers rolle i intraokulær linse dislokasjon

Alvorlig kontaktlinse-relatert hornhinnebetennelse – en undersøkelse av pasienter innlagt ved øyeavdelingen, OUS

Epidemiologisk studie angående katarakt India og i Norge.

Etterundersøkelse etter barnekreft

Organkultur av hornhinner for transplantasjon

Transplantasjon av limbale korneale epitelceller til pasienter med limbal stamcellesvikt.

Utprøving og etablering av nye behandlingsformer ved sykdommer i hornhinnen

Vevskonstruksjon for transplantasjon ved øyeskader og øyesykdommer