Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Atle Klovning

Avdeling for allmennmedisin (Førsteamanuensis) - Universitetet i Oslo

Klovning-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Hjemmeside
http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=1106100

Annet

Besøksadresse
Avdeling for allmennmedisin & Allmennmedisinsk forskningsenhet - Oslo Institutt for hlese og samfunn Universitet i Oslo, Box 1130 Blindern, N-0318 Oslo

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emner

Evidensbasert medisin

Kunnskapsbasert medisin

Medisinsk webforskning

Retningslinjer

Svangerskapsomsorgen

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer