Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Jon-Håkon Schultz

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (Forsker) - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (Professor) - UiT Norges arktiske universitet

Schultz-bilde

Kontaktinfo


Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

E-post

UiT Norges arktiske universitet

E-post

Telefon
+4777660428

Annet

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Emner

Kvalitativ dataanalyse

Rådgivning

Sosioemosjonelle vansker

Traumatisk stress

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer


Prosjekter