Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Tom Victor Segalstad

Kontaktinfo


Annet

Besøksadresse
Tlf. kontor: 22 85 16 62 Tlf. mobil: 911 93 973 Fax. kontor: 22 85 16 56 Web: http://folk.uio.no/tomvs

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner

Anvendt geofysikk

Berggrunnsgeologi

Geohazards

Geokjemi

Kjemisk modellering

Klima

Metallogenese

Miljøgeologi

Miljøkjemi

Mineralogi

Petrogenese

Ressursgeologi

Termodynamikk

Uorganisk kjemi

Vulkanisme

Prosjekter