Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Anners Vetle Lerdal

Administrasjonen (Forskningssjef) - Lovisenberg Diakonale Sykehus

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Professor ii) - Universitetet i Oslo

Administrasjonen (Seniorforsker) - Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lerdal-bilde

Kontaktinfo


Lovisenberg Diakonale Sykehus

E-post

Telefon
+47 950 33 144

Universitetet i Oslo

E-post

Lovisenberg Diakonale Sykehus

E-post

Telefon
+47 950 33 144

Annet

Besøksadresse
Lovisenberggt. 17, 0440 Oslo. https://orcid.org/0000-0002-7144-5096

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Professor II, Avdeling tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo


Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Fatigue

Fysisk aktivitet

Livskvalitet

Psykometri / anvendt statistikk

Sykepleie

Symptomhåndtering

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin

Prosjekter

A study of personality, trauma and health in the Norwegian population (NorPop)

Kneproteseoperasjoner - Screening av pasienter og behandlingsresultater

Pain, symptom clusters and health related quality of life in patients receiving total knee arthroplasty - a longitudinal study

Utvikling av et klinisk verktøy for kartlegging av utmattelse hos slagpasienter

A randomized controlled trial of the effect of diathermy in endoscopic sinus surgery of nasal polyposis on recurrence and patient reported symptoms

Pilotprosjekt innen Pasientsikkerhet og Kvalitet: En studie av forekomst av smerte, trykksår, fall og svikt i ernæringsstatus, og risiko for trykksår, fall og svikt i ernæringsstatus hos pasienter innlagt ved kirurgisk og medisinsk avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus: Hvor stor er forekomsten og hvem er risikopasienten?

Biopsykososiale reaksjoner etter hjerneslag

Bruk av diatermi ved endoskopisk bihulekirurgi.

A comparison of the effectiveness of normale saline mouthwash and mouthwash based on tea solution from Salvia Officinalis in palliativ care

Livskvalitet og helse i normalbefolkningen.

Fysisk aktivitet og helse : et motivasjonsprogram for å fremme fysisk aktivitet

Fatigue, sleep and well being among care givers to patients in the end-of-life and during the following year after their significant others’ death

Fredelig eller ubehagelig? Symptomer hos døende ved det siste sykehusopphold.

Pasienterfaringer og behandlingsresultater ved poliklinisk operasjon for karpaltunnellsyndrom

Smerteforløp etter ortopedisk kirurgi ved sykehus i Ethiopia

Smerter og helserelatert livskvalitet

Tretthet etter traumatisk hjerneskade

Evaluering av intervensjonsstudier og effekter av intervensjoner mot fatigue hos personer med multippel sklerose

Energi og utmattelse hos personer som er rammet av multippel sklerose

Munnstell med salviete som munnskyllemiddel

Use of hearing aids. Development and implementation of a counselling program for hearing aid users.

Fysisk aktivitet og helse : Trening på grønn resept 2. Energi og utmattelse hos personer som er rammet av multippel sklerose


Forskningsgrupper

Forskningsgruppe for muskel- og skjelettlidelser på Lovisenberg Diakonale Sykehus
Research Group for Symptom Management and Quality of LIfe at Lovisenberg Diakonale Hopsital
Research Group for Translational research: biomarkers and molecular genetics at Lovisenberg Diakonale Hopsital

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART
PUBMED