Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   Anners Lerdal

Administrasjonen (Research Director) - Lovisenberg Diakonale Hospital

Department for Interdisciplinary Health Sciences (Professor) - University of Oslo

Administrasjonen (Senior Research Scientist) - Lovisenberg Diakonale Hospital

Lerdal-bilde

Contact information


Lovisenberg Diakonale Sykehus

E-mail

Telephone
+47 950 33 144

Universitetet i Oslo

E-mail

Lovisenberg Diakonale Sykehus

E-mail

Telephone
+47 950 33 144

Other

Street address
Lovisenberg Diakonale Hospital
Lovisenberggt. 17
NO-0440, Oslo
Norway

Private e-mail

Collaborations
Professor, Dept. of Interdisciplinary Health Sciences, Institute of Health and Society, Faculty of Medicine, University of Oslo


Website
Personal website

Academic disciplines

Nursing science

Subjects

Fatigue

Physical activity

Quality of Life

Psychometrics / Applied statistics

Nursing

Symptom management

Personal Information

Resume


Research visit(s)

Research visits registered in Cristin

Projects

A study of personality, trauma and health in the Norwegian population (NorPop)

Kneproteseoperasjoner - Screening av pasienter og behandlingsresultater

Smerter og helserelatert livskvalitet

Fredelig eller ubehagelig? Symptomer hos døende ved det siste sykehusopphold.

Pasientresultater etter ortopediske inngrep - (SAFEORT-NORU-P)

Tretthet etter traumatisk hjerneskade

Use of hearing aids. Development and implementation of a counselling program for hearing aid users.

Fysisk aktivitet og helse : et motivasjonsprogram for å fremme fysisk aktivitet

Biopsykososiale reaksjoner etter hjerneslag

Munnstell med salviete som munnskyllemiddel

Livskvalitet og helse i normalbefolkningen.

A randomized controlled trial of the effect of diathermy in endoscopic sinus surgery of nasal polyposis on recurrence and patient reported symptoms

Fatigue, sleep and well being among care givers to patients in the end-of-life and during the following year after their significant others’ death

Evaluering av intervensjonsstudier og effekter av intervensjoner mot fatigue hos personer med multippel sklerose

Pilotprosjekt innen Pasientsikkerhet og Kvalitet: En studie av forekomst av smerte, trykksår, fall og svikt i ernæringsstatus, og risiko for trykksår, fall og svikt i ernæringsstatus hos pasienter innlagt ved kirurgisk og medisinsk avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus: Hvor stor er forekomsten og hvem er risikopasienten?

A comparison of the effectiveness of normale saline mouthwash and mouthwash based on tea solution from Salvia Officinalis in palliativ care

Pain, symptom clusters and health related quality of life in patients receiving total knee arthroplasty - a longitudinal study

Bruk av diatermi ved endoskopisk bihulekirurgi.

Fysisk aktivitet og helse : Trening på grønn resept 2. Energi og utmattelse hos personer som er rammet av multippel sklerose

Energi og utmattelse hos personer som er rammet av multippel sklerose

Utvikling av et klinisk verktøy for kartlegging av utmattelse hos slagpasienter

Pasienterfaringer og behandlingsresultater ved poliklinisk operasjon for karpaltunnellsyndrom

Smerteforløp etter ortopedisk kirurgi ved sykehus i Ethiopia


Research Groups

Forskningsgruppe for muskel- og skjelettlidelser på Lovisenberg Diakonale Sykehus
Research Group for Symptom Management and Quality of LIfe at Lovisenberg Diakonale Hopsital
Research Group for Translational research: biomarkers and molecular genetics at Lovisenberg Diakonale Hopsital

Search external library databases

NORART
PUBMED
ORIA