Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Lars Lien

Undervisning IKM (Professor) - UiT Norges arktiske universitet

Senter for rus- og avhengighetsforskning (Forsker) - Universitetet i Oslo

DPS (Distriktpsykiatrisk senter) (Underordnet lege, spes.) - Sykehuset Innlandet HF

Div Psykisk helsevern () - Sykehuset Innlandet HF

Institutt for helsefag (Professor) - Høgskolen i Innlandet

Lien-bilde

Kontaktinfo


UiT Norges arktiske universitet

E-post

Universitetet i Oslo

E-post

Sykehuset Innlandet HF

E-post

Adresse
DPS (Distriktpsykiatrisk senter)

Sykehuset Innlandet HF

E-post

Adresse
DPS (Distriktpsykiatrisk senter)

Høgskolen i Innlandet

E-post

Annet

Besøksadresse
Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Sykehuset Innlandet 2318 Brumunddal

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
SERAF, Universitetet i Oslo og Avdeling for folkehelse, Høgskolen i Elverum

Vitenskapsdisipliner

Emner

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin

Prosjekter

Asylsøkere og flyktninger i Norge

Mental helse og helseatferd i 10. klasse som prediktorer for skolefrafall i videregående og arbeidsmarginalisering i ung voksen alder

Fritt behandlingsvalg i psykisk helsefeltet , dilemmaer og nye muligheter ved utvikling av medisinfrie tilbud sett i lys av et personorientert perspektiv i spennet mellom faglig forsvarlighet og en recoveryorientert praksis. • Dette prosjektet ønsker å beskrive og utdype et utsnitt av det menings- og kunnskapsgrunnlaget som i dag eksisterer hos sentrale aktører i psykisk helsefeltet knyttet til spørsmålet om valgfrihet. I lys av den nasjonale prosessen om å styrke selvbestemmelse.

Patterns and courses of somatic illness and the utilization of health services among patients with substance use disorders and/or mental disorders in Norway

Bridging the gap between current practice and recommendations in national guidelines: a qualitative study of mental health services