Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Kåre I. Birkeland

Avdeling for transplantasjonsmedisin (Professor) - Universitetet i Oslo

Spesialisert endokrinologi, seksjon for (Avdelingsleder) - Oslo universitetssykehus HF

Birkeland-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Oslo universitetssykehus HF

E-post

Annet

Besøksadresse
Postadresse: Forskningssenteret, Aker universitetssykehus, 0514 Oslo Besøkesadresse: Forskningssenteret, Bygg 80, Aker universitetssykehus, 0514 Oslo

Samarbeidsrelasjoner
Medlem av Tematisk forskningsgruppe Diabetes. Medlem av Helse Øst forskningsgruppe diabetes. Medlem av Referansegruppen for Nasjonal Diabetesplan (SHDir). Medlem av utvalget for utarbeidelse av nasjonale behandlingsretningslinjer for diabetes (SHDir). Medlem av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet(SHDir. Deltar i flere internasjonale mulitisenterstudier (Bla. LIPGENE, ORIGIN, PROactive)

Vitenskapsdisipliner

Doping/idrettsfarmakologi

Endokrinologi

Generell indremedisin

Medisinsk biokjemi

Emner

Antidoping

Diabetes Mellitus / Diabetes / Sukkersyke

Endokrinologi

Insulinresistens

Metabolisme

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer