Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Åshild Slettebø

Institutt for helse- og sykepleievitenskap (Professor) - Universitetet i Agder

Kontaktinfo


Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten (SEEK-prosjektet)

Examination techniques performed by nurses and nurses’ recognition of physiological deterioration in patients via abnormal vital signs

Hjemmeboende eldre mennesker og eldre mennesker på institusjon: Etikk og livskvalitet

Nursing students' recognition of and responses to clinical deterioration events: a multi-center cluster-randomized controlled trial

EEKAVA – prosjektet: Evalueringsprosjekt av Etikkarbeid i Kommunene i Aust- og Vest-Agder

Social innovation in institutional elderly care

A Life in DignityA clinical study on how the patient’s dignity is maintained in nursing homes- a Scandinavian study (Funded by Research Council of Norway)

Forprosjekt. Utvikling av praksisnær læringsarena-emneområde sy-301- sykepleie og samfunn

A life in dignity. A clinical study maintaining dignity of patients in nursing homes

A life with dignity? A study of life experiences in the seriously ill and in patients undergoing long-term rehabilitation

Dilemmaer i sykehusrehabilitering av geriatriske pasienter. Evidensbaserte tiltak, faglig skjønn eller brukerstyring?

Nursing education in the Scandinavian countries – challenges and perspectives

Rehabilitering som konflikt

Sykepleierens rolle i rehabiliteringsarbeidet

Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten (SEEK-prosjektet)

Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten (SEEK-prosjektet)

Utfordringer og konflikter i samhandlingen mellom aktørene i individuelt planarbeid - en kilde til økt kompetanse?


Forskningsgrupper

Ageing and health
Forum for eldreforskning
Profesjonskvalifisering og profesjonsutøvelse i sykepleie og helsearbeid
Professional qualifications and professional nursing performance