Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Leiv Arne Rosseland

Akuttklinikken (Professor) - Universitetet i Oslo

Avdeling for anestesiologi (Overlege) - Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for FoU, Akuttklinikken (Avdelingsleder) - Oslo universitetssykehus HF

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Oslo universitetssykehus HF

E-post

Oslo universitetssykehus HF

E-post

Annet

Besøksadresse
Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo og Avdeling for Forskning og Utvikling, Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus, Boks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Anestesiologi

Emner

Hjerte-karfysiologi / kardiovaskulærfysiologi

Inflammasjon

Intensivmedisin

Smerteforskning

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Prosjekter

Validering av finometer på gravide

Betydningen av hormonelle faktorer for kjønnsforskjeller i smerte

Livskvalitetsundersøkelse av pasienter med vaskulære malformasjoner

Behandlingsutfall og bruk av smertestillende medikamenter blant overlevere etter alvorlig ulykke og skade

CarbetocinHeart2014

Bedre behandling etter alvorlige skader (PP-ACT)

Injury Prevention and long term Outcomes following Trauma (IPOT)

Kan adrenalintilsetning i fødeepidural gi redusert fentanylkonsentrasjon i navlesnorsblod? - Rosseland

Bestemme likeverdige, smertestillende doser av inhalert metoxyfluran og intravenøst administrert fentanyl

Pre-operativ hypnose for å forebygge smerte og utmattelse etter operasjon

Rusmiddel- og legemiddelbruk som risikofaktorer for alvorlige ulykker

Forløpet etter fysiske traumer med vekt på bruk av opioider og andre vanedannende medisiner

The programmed intermittent epidural bolus adrenaline study

Pain, symptom clusters and health related quality of life in patients receiving total knee arthroplasty - a longitudinal study

Akershus Birth Cohort study

Butylskopolaminbromid som behandling for langsom framgang i fødsel. En dobbel-blind randomisert klinisk studie.

Bestemme likeverdige, smertestillende doser av inhalert metoxyfluran og intravenøst administrert fentanyl

En akutt respiratorisk acidose gir ikke økning i plasma Kalium

Norske traumepasienters helse


Forskningsgrupper

Network for Research and Innovation to Decrease Symptom Burden and Improve Quality of Life Outcomes in Patients with Chronic Conditions (NORSMAN)