Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Leiv Arne Rosseland

Akuttklinikken (Professor) - Universitetet i Oslo

Avdeling for anestesiologi (Overlege) - Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for FoU, Akuttklinikken (Avdelingsleder) - Oslo universitetssykehus HF

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Oslo universitetssykehus HF

E-post

Oslo universitetssykehus HF

E-post

Annet

Besøksadresse
Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo og Avdeling for Forskning og Utvikling, Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus, Boks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Anestesiologi

Emner

Hjerte-karfysiologi / kardiovaskulærfysiologi

Inflammasjon

Intensivmedisin

Smerteforskning

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer