Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Nanna Voldner

Kvinneklinikken (Jordmor) - Oslo universitetssykehus HF

Fakultet for helsefag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Voldner-bilde

Kontaktinfo


Oslo universitetssykehus HF

E-post

Annet

Besøksadresse
Diakonveien 14, 0367 Oslo

Samarbeidsrelasjoner
Universitetet i Oslo, Helsestasjon for papirløse migranter, Oslo Universitetssykehus;

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Jordmorfag

Jordmortjenesten

Papirløse migranter

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART
PUBMED