Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Stein Evju

Institutt for privatrett (Gjest) - Universitetet i Oslo

Evju-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Hjemmeside
http://www.jus.uio.no/ifp/om/ansatte/vit/steinev/steinev.xml

Annet

Besøksadresse
Institutt for privatrett, St. Olavs gt. 23 III 0162 OSLO

Samarbeidsrelasjoner
Honorær professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet - Leder for programmet Arbeidsrettslig fagutvikling, ved Institutt for privatrett. Deltager i flere europeiske forskningsprosjekter og internasjonale faglige nettverk. Omfattende samarbeidsrelasjoner også nasjonalt, blandt annet gjennom Norsk Arbeidsrettslig Forening. Prosjektleder for FORMULA - et internasjonalt forskningsprosjekt om EU/EØS-rett og arbeidsrett (avsluttet 2014).

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Rettsvitenskap

Emner

Arbeidsrett

Europeisk, internasjonal og komparativ arbeidsrett

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Prosjekter

Arbeidsrettslig fagutvikling (Arfa)