Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Gro Killi Haugstad

Institutt for fysioterapi (Førsteamanuensis) - OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 67 07

Annet

Besøksadresse
22452450 kontor 48066595 mobil

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
1)Oslo Universitets Sykehus Rikshospitalet 2)Sunnaas Rehabiliterings Sykehus avdeling for nevrorehabilitering 3) Virginia Technological Research Institute 4) Jeffersons College of Health Sciences Virginia 4) Akershus Universitetssykehus 5)Universitetet i Shillong India 6) Universitet i Shillong Assam India 7) Tværfagligt Smertecenter IA63P7 Anæstesiologisk Afdeling I Herlev Hospital 8) Universitetet i Hannover/ Fallanger Boster Rehabiliteringssykehus

Bakgrunn

Fysioterapeut utdannet fra Oslo Mensendieck Høyskole 1981. Spesialist i barnefysioterapi og psykosomatisk fysioterapi. Cand mag i speialpedagogikk 1996. PhD fra institutt for psykiatri Universitetet i Oslo 2007. Førsteamanuenis ved Institutt for Fysioterapi HiOA, 50% tilsatt ved Master i Psykisk helsearbeid - emneanvsr for emne "Kroppslige tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid" 10 stp. 50 % tilknyttet Institutt for Fysioterapi. Førsteamanuensis ved Master i Fysioterapi og emneansvar for 20 stp. "Kunnskapsgrunnlag og praksis i fysioterapi". Visiting professor ved Virginia Tech Research Institute USA fra 1. november 2012-

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi

Psykiatri, barnepsykiatri

Emner

Kognitiv atferdsterapi

Langvarige smerter

Psykisk helsearbeid

Somatokognitiv terapi

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin

Prosjekter

Somatokogntiv terapi ved langvarig smerter

Somatokognitiv terapi ved langvarige vulvasmerter

Perifere mekanismer ved smertelidelser

ProLoVe study – Somatocognitive therapy vs best current practice in treatment of provoked localised vestibulodynia – a randomised controlled trial

Somatokognitiv behandling av pasienter med muskelskjelettlidelser innlagt på et tverrfaglig gruppebasert smertemestringstilbud. En randomisert kontrollert behandlingsstudie

Sammenhenger mellom fysisk og psykisk funksjon før og etter lungetransplantasjon hos Cols pasienter

En kartlegging av smerteundervisning ved helsefagutdanninger i Norge

Mensendieck somatocogntive therapy of women with gynecological unexplained chronic pelvic pain.

Mensendieck Somatokognitiv Behandling på kvinner med vestibulitt smerter

Mestring, fysisk aktivitet og mental funskjon før og etter lungetransplantasjon hos cols pasienter

Somatokognitiv behandling på kvinner med vestibulitt. En klinisk studie av pasienter med vulvasmerter behandlet på poliklinikken, Fysioterapeututdanningen, studieretning Mensendick, HiO

Somatokognitiv terapi på muskel- og skjelett lidelser. En randomisert, kontrollert behandlingsstudie.

Ti års oppfølging av "Mensendieck somatokognitiv behandling på kroniske underlivssmerter hos kvinner"

Utvikling av kunnskap og arbeidsmetoder som kan bidra til helsefremmende samhandling i møte mellom fysioterapistudenter og innvandrerkvinner i somatokognitiv behandling


Forskningsgrupper

(Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn
Smertenettverk HF
Somatokognitiv behandling på kvinner med kroniske smerter
Somatokognitiv terapi på muskel- og skjelett lidelser. En randomisert og kontrollert behandlingsstudie.
Ti års oppfølgings studie av "Mensendieck somatocognitve terapi på kroniske underlivssmerter hos kvinner"