Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Mads Andenæs

Institutt for privatrett (Professor) - Universitetet i Oslo

Andenæs-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Besøksadresse
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, Pb 6706 St Olavs plass, 0130 Oslo

Bakgrunn

Mads Andenæs kom tilbake til Det juridiske fakultet som professor i 2009, og er tilknyttet Institutt for privatrett. Andenæs er fra 2009 medlem av FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling. Han var direktør for The British Institute of International and Comparative Law i London (1999–2005). Før det var han ved King's College, Universitetet i London hvor han i en årrekke var direktør for Centre of European Law (1993–1999). Han kom til Oslo fra stillingen som professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Leicester, som han holdt sammen med bistillingene som Senior Fellow ved Institute of European and Comparative Law, Universitetet i Oxford, og som Senior Research Fellow ved Institute of Advanced Legal Studies, Universitetet i London. Fra 2010 er han også tilknyttet the ICMA Centre, Henley Business School, University of Reading. Han har erfaring fra norsk sentralforvaltning, først som byråsjef for Handelsdepartementets Juridisk Kontor og Meglerkontrollen i 1985–1986, og som byråsjef for Bankkontoret, underdirektør og avdelingsdirektør i Finansdepartementets økonomiavdeling 1986–1993. Han har dessuten vært Legal Adviser i the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), London, med særlig ansvar for EBRDs lovreform-prosjekter i de tidligere kommunist-statene. Han har vært konsulent for Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). Han har vært Fulbright Fellow ved Columbia University i New York. Han er cand jur fra Oslo, PhD fra Cambridge og MA og DPhil fra Oxford. Han har vært gjesteprofessor ved Universitetet i Roma La Sapienza (2002–2009), Université Libre de Bruxelles (Chaire W J Ganshof van der Meersch under the Fondation Philippe Wiener–Maurice Anspach), Roma Tre Universitetet og professeur invité ved Paris I (Sorbonne). I 2005 var han Fellow of Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS, som ‘Guest of the Rector’). I 2006 holdt han den årlige Guido Carli Forelesningen på University LUISS Guido Carli i Roma. I 2008–9 holdt han en seminarrekke på École normale supérieure i Paris om menneskerettigheter og rettsammenligning. Han har også tilbrakte flere perioder ved Humboldt-universitetet i Berlin. I 2009 er han gjesteprofessor på Universitetet i Wien. Forskjellige verv inkluderer: Secretary General of the Fédération internationale de droit européen 2000–2002, Honorary Secretary of the United Kingdom Association of European Law 1997–2008 og Honorary Secretary of the United Kingdom Committee of Comparative Law 1999–2005, Chair of the Association of Human Rights Institutes (AHRI, 2009), medlem av the International Law Associations Securities Law Committee (fra 1999), og medstifter av og styremedlem i den norske avdelingen av the International Commission of Jurists (2008–9). Han er Honorary Fellow of the Society of Legal Studies (UK), Fellow of the International Academy of Commercial and Consumer Law, og Fellow of the Royal Society for Arts (FRSA). Han er kommandør av den italienske Fortjenesteorden, 'Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana', og ridder av av den franske Æreslegionen, 'Chevalier de la Légion d'honneur'. Han har publisert mer enn 50 bøker og er redaktør av flere tidsskrifter og bokserier.

Vitenskapsdisipliner

Rettsvitenskap

Emner

Alminnelig privatrett

Europarett

Komparativ rett

Menneskerettigheter

Offentlig rett, statsrett og forvaltningsrett

Selskapsrett

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter

Sustainable Companies