Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Hilde Eide

Institutt for sykepleie- og helsevitenskap (Professor) - Universitetet i Sørøst-Norge

Eide-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Sørøst-Norge

E-post

Annet

Besøksadresse
Vitensenteret, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Drammen. Høgskolen i Sørøst-Norge Postboks 7053, N-3007 Drammen

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

A case study of radiological services in a rural area of Norway. A mixed method study

Stimulating self-management in patients with fibromyalgia syndrome through web-based situational feedback 182014 /NFR

Å leve godt med langvarige smerter; Personsentrert eHelse-verktøy for å styrke selvhjelp

Dream - et Lean- og etikkbasert utviklingsprosjekt for kommunenes helse- og omsorgstjenester

RCT-Studie: Effekt av elektrisk tannbørste hos eldre i institusjon

INNNSIKT - INNSIKT: Inkluderende brukermedvirkning for samskaping av trygge, fremtidsrettede, kunnskapsbaserte, og interaktive digitale innbyggertjenester.

Arbeidsplassen som arena for helse- og mestringsforståelse i forhold til psykisk helse og lettere psykiske plager.

Person centered communication with older persons in need of health care. Development of a research based education platform

Personorientert kommunikasjon med eldre personer med behov for helsetjenester hjemme - Utvikling av en forskningsbasert utdanningsplattform (COMHOME)

Written online situational feedback via mobile phone to support self-management - Exploring mechanisms

Eldre og tannhelse i hjemmetjenesten. Hvordan er status for eldres tannhelse og tannhygiene

KIDSCREEN- en studie av livskvalitet blant barn og ungdom

Kommunikasjon mellom pasienter med kroniske smerter og sykepleiere

Learning and mastery for patients with chronic disease

Situasjonsspesifikk feedback for å forbedre egenmestring hos kvinner med langvarige muskel- og skjelettsmerter, en randomisert kontrollert studie (Stimulating self-management in patients with fibromyalgia syndrome through web-based situational feedback)