Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Grete Synøve Botten

Botten-bilde

Kontaktinfo


Annet

Samarbeidsrelasjoner
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten"
" Høyskolen i Gjøvik "
" Kjernekompetansemiljø i helseøkonomisk evaluering (HEHØ) Helse Sør Øst, OUS, Aker sykehus

Bakgrunn

Cand.med. UiO 1969, Dr.med UiO 1979, MPH Harvard School og Public health 1985.
Vært ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi (tidligere Senter for helseadministrasjon) fra 1987 og hatt stilling som professor/instituttleder fra instituttet ble eget institutt i 2004.

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emner

Epidemiologi

Etterspørsel etter helsetjenester

Helsepolitikk

Kvalitet i helsetjenesten

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer